Op straffe des doods (Dutch Edition) by Mats Olsson,Ydelet Westra

By Mats Olsson,Ydelet Westra

Als Harry Svensson na een mislukte date teruggaat naar zijn hotelkamer, ziet hij de deur van een tegenoverliggende kamer op een kier staan. In het mattress ligt een luid snurkende guy, een bekende artiest. Naast hem ligt een dode vrouw.

Harry heeft web zijn baan bij de krant opgezegd als hij op dit verhaal stuit. Hij verdiept zich in de zaak. Maar hij loopt het risico zelf in het verhaal terecht te komen: een paar maanden later wordt er namelijk een soortgelijke moord gepleegd. Het slachtoffer is de vrouw met wie Harry de bewuste nacht van de mislukte date heeft doorgebracht. Het used to be een volkomen normale afspraak, althans, als je buiten beschouwing laat dat het eigenlijk een SM-afspraak was once.

Harry raakt betrokken bij de zoektocht naar de moordenaar, een zoektocht waarbij liever niet de hele waarheid boven tafel magazine komen.

Show description

Continue reading


Het kasteel van Elmina (Dutch Edition) by Marcel van Engelen

By Marcel van Engelen

Winnaar M.J. Brusseprijs 2014

Geen ander deel van de Nederlandse geschiedenis heeft zo veel effect gehad op het beeld van de westerse wereld als de slavenhandel in West-Afrika. Bijna drie eeuwen lang, van 1612 tot 1872, bezat Nederland een tiental forten aan de toenmalige Goudkust (het huidige Ghana). Het belangrijkste was once het kasteel van Elmina. Hiervandaan werden Afrikaanse mannen, vrouwen en kinderen op onmenselijke wijze naar Noord- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied verscheept.

Het kasteel van Elmina beschrijft hoe leven en handel rond dit castle verliepen. Van Engelen trekt vanaf de kust het Afrikaanse binnenland in en
bezoekt de plaatsen waaruit de slaven werden weggevoerd. Gaandeweg verdiept hij zich in de discussie rond slavernij die de laatste jaren in Nederland is opgelaaid. used to be de slavenhandel niet minstens zo Afrikaans als Europees? Dit boek is een beklemmend verhaal over een geschiedenis die doorwerkt tot op de dag van vandaag en niet magazine worden vergeten.

'Waren alle geschiedenislessen maar zo.' ****
- Het Parool

'In Het kasteel van Elmina slaagt Marcel van Engelen er overtuigend in geschiedschrijving en journalistiek in één hand te nemen. Het resultaat is een opzienbarend, onthullend en leerzaam boek.'
- Juryrapport M.J. Brusseprijs 2014

'Een vreselijk goede pen.'
- NRC Handelsblad

Show description

Continue reading


Het boek tegen de dood (Privé-domein) (Dutch Edition) by Elias Canetti,Ria van Hengel

By Elias Canetti,Ria van Hengel

Een groot aantal teksten in Elias Canetti's omvangrijke nalatenschap (meer dan tienduizend handgeschreven bladzijden) staat in het teken van een levenslange obsessie: de dood. Dit boek, dat hij zelf niet heeft kunnen voltooien, geeft een zeer compleet beeld van zijn denken over dit thema.
Canetti, die zichzelf als 'doodsvijand' typeerde, ondernam talrijke pogingen om de dood met zijn antropologische methode te omsingelen. Hij las schrijvers, filosofen en wetenschappers, verzamelde sprookjes, mythen en riten en deed nauwgezet verslag van zijn streven om grip te krijgen op het ongrijpbare.Centraal staat deze overtuiging: we leven naar de dood toe, en juist daarom mogen we hem niet accepteren. wish wie ja zegt tegen de dood, opent de deur voor oorlog en moord. Deze notities, grotendeels niet eerder gepubliceerd, tonen Canetti op zijn top: vitaal, polemisch, poëtisch, aforistisch en ironisch. Een weergaloze meditatie over de schaduwzijde van het leven, door samensteller Peter von Matt voorzien van een verhelderend nawoord.

Show description

Continue reading


Mijn Duitse broer (Dutch Edition) by Chico Buarque,Piet Janssen

By Chico Buarque,Piet Janssen

Chico Buarque speelt met feit en fictie als hij het verhaal vertelt van de zoektocht van de verteller naar de halfbroer die hij nooit heeft ontmoet. Die broer is de vrucht van een relatie die zijn vader had in Berlijn in de jaren dertig van de vorige eeuw, toen hij daar werkte als buitenlandcorrespondent voor een Braziliaanse krant. Een broer van wie de verteller niets wist, totdat hij bij toeval stuitte op een briefwisseling tussen Duitse overheidsinstanties en zijn vader. De nazi’s wilden van Chico’s vader antwoord op de vraag of het variety – dat used to be verlaten door zijn moeder en onder staatsvoogdij stond – geen joodse voorouders had, zodat ze het vrij konden geven voor adoptie. De ontdekking van deze brieven used to be het commence van een uitputtende zoektocht naar het leven van de onbekende jongen.

Alle sleutelelementen van de twintigste eeuw worden door Buarque verenigd in zijn zoektocht naar wat zijn vader onuitgesproken liet. In deze fascinerende roman probeert de verteller dichter bij zowel zijn afwezige broer als zijn alomtegenwoordige maar ontoegankelijke vader te komen, die heeft moeten leven met de wetenschap een zoon op afstand te hebben die door beide ouders used to be verlaten.

Show description

Continue reading


De moeder van Ikabod (Dutch Edition) by Maarten 't Hart

By Maarten 't Hart

De wereld van 't Hart in achttien verhalen

In het Duitse blad Der Spiegel werd Maarten 't Hart getypeerd als een 'wunderbar altmodischer Erzähler'. In deze sterk autobiografische verhalen blijkt die wonderbaarlijke, ouderwetse vertelkunst bij uitstek geschikt om de dwaasheid en absurditeit van het moderne leven te betrappen. Ogenschijnlijk alledaagse gebeurtenissen zoals de verkoop van een huis, een plechtige uitvaart, een kerkdienst, een ontmoeting op een treinstation, een bezoek aan de markt of een on line casino pakken tragikomisch uit. Of soms juist beklemmend, zoals in 'De buitendeur' of 'De stiefdochters van Stoof'. Toch overheerst in alle verhalen een lichte toon; ze laten zien dat het leven in feite een klucht is die helaas een enkele keer in een tragedie kan ontaarden.

'In al die verrassend spannende en trouwens ook nogal geestige verhalen staat iets op het spel.' Janet Luis in NRC Handelsblad

'Waarom heeft 't Hart niet al lang geleden de P.C.Hooftprijs gekregen?' Arie typhoon in Het Parool

Show description

Continue reading


De slag om de Blauwbrug (De tandeloze tijd) (Dutch Edition) by A.F.Th. van der Heijden

By A.F.Th. van der Heijden

In 2005 viert Koningin Beatrix haar zilveren jubileum. De sfeer in de stad is explosief - internet als toen, vijfentwintig jaar geleden, op de dag van haar inhuldigiging. 'Geen woning, geen kroning'. Op 30 april, toen Prinses Beatrix de troon besteeg,was de werkeloosheid hoog, de woningnood schrijnend en werden lege panden in Amsterdam gekraakt. Rookbommen en gevechten tussen krakers en ME-ers markeerden de overgang naar een nieuwe koningin. Tegen dit decor liet A.F.Th. van der Heijden zijn held Albert Egberts met scharen auto's openbreken om aan geld te komen voor drugs.

De slag om Blauwbrug verscheen in 1983 als proloog van 'De tandeloze tijd'.

Show description

Continue reading


Supersingle (Dutch Edition) by Nicole van Nierop

By Nicole van Nierop

Handelbare kinderen, trouwe wederhelften en geslaagde gezinnetjes. Elk jaar met kerst wordt de drieëndertigjarige Rebecca geconfronteerd met het ondraaglijke geluk van haar broers _ en vooral met haar eigen hunkering naar een leven als dat van de mensen om haar heen. Rebecca zit in een ware dertigersdip, en de tijd tikt genadeloos door. Samen met haar beste vriendin Fleur probeert ze haar twijfels te overschreeuwen en richt ze zich op uitgaan en mannen.
Als ze de tien jaar oudere Willem tegenkomt stort ze zich vol verwachting in zijn armen. Maar het sprookje duurt niet lang: de witte afdruk van een trouwring brengt Rebecca met een harde klap terug op aarde. Als ze dan ook nog zwanger van hem blijkt te zijn, staat haar leven helemaal op zijn kop. Ja, die bolle buik paste bij het plaatje in haar hoofd (en dat van haar ouders), maar waar is de zorgzame guy die ernaast had moeten staan? Om haar ellende te vergeten stort ze zich weer op uitgaan en haar carrière, om elke avond in slaap te vallen op haar met colaflessen en peuken bezaaide financial institution.
Door de heftige wending in haar leven komt ze langzaam tot het besef dat de wortels van het kwaad liggen in haar jeugd, en dat ze de confrontatie met haar familie aan moet gaan om weer gelukkig te kunnen worden.

Supersingle is een tragikomisch verhaal over liefde, eenzaamheid, machtsmisbruik, dertigersdilemmas en de als vanzelfsprekend beschouwde honger naar het moederschap.

Nicole van Nierop (1980) is zelf de supersingle bij uitstek. Ze is jong, knap en voedt alleen haar elfjarige zoontje Samuel op naast een succesvolle carrière als (scenario)schrijfster en actrice. Ze schreef onder meer teksten voor de spraakmakende tv-serie New young ones en de movie New young ones faster, waarin ze zelf ook speelde. Ook schreef ze samen met Frank Lammers de nieuwe serie Brabants geluk, een komedie waarin vrouwen met een kinderwens de hoofdrol spelen. In 2010 verscheen haar debuutroman Ik houd van u, die in 2012 verfilmd zal worden. De roman werd genomineerd voor de innovative Award voor het beste Nederlandstalige boek.

Show description

Continue reading


Business informatiemanagement en BiSL in de praktijk (Best by Remko van der Pols

By Remko van der Pols

Dit boek heeft als doelstelling handvatten te geven voor de inrichting en uitvoering van enterprise informatiemanagement. Het maakt hiervoor gebruik van eenvoudige

modellen waarin praktijkervaringen en praktijksituaties een plaats kunnen krijgen. Om dit te illustreren zijn er vele voorbeelden opgenomen, alle virtueel maar wel gebaseerd op concrete praktijksituaties.

Anders gezegd, dit boek:

Biedt praktische informatie over het framework BiSL

Is gebaseerd op praktijkervaringen bij onder andere Nederlandse Politie en het

Ministerie van Defensie

Bevat een schat aan direct toepasbare informatie

Kortom, eindelijk een boek met handvatten voor de inrichting van de vraagkant in een organisatie.

Show description

Continue reading


Erfgoed (Nederlandse Begripsgeschiedenis) (Dutch Edition) by Frans Grijzenhout (red.)

By Frans Grijzenhout (red.)

Het woord ‘erfgoed’ wordt tegenwoordig vooral toegepast in het begrippenpaar ‘cultureel erfgoed’. Een ander gebruik van het woord ‘erfgoed’ richt zich juist op de immateriële betekenis van het woord. Dan gaat het onder meer om de geestelijke erfenis van een denker of kunstenaar. In die laatste betekenis heeft het begrip ‘erfgoed’ een langere geschiedenis dan in de eerste.

In Erfgoed. De geschiedenis van een begrip worden de verschillende geschiedenissen van het begrip gereconstrueerd en geanalyseerd. Allereerst wordt aandacht besteed aan de juridische herkomst en ontwikkeling van het woord ‘erfgoed’. Willem Frijhoff belicht de religieuze dimensie ervan. Andere auteurs richten zich op verwante begrippen, zoals ‘monument’ of ‘oudheden’. Eco Haitsma Mulier besteedt aandacht aan het begrip ‘erflaters’, bekend geworden door de beroemde publicatie Erflaters van onze beschaving van Jan en Annie Romein (1938). Eric Ketelaar, Gerard Rooijakkers en anderen bespreken elk een bepaald werkingsveld binnen het cultureel erfgoed: archieven, literatuur, archeologie, volkskunde. De bundel wordt afgesloten met een beschouwing van Wessel Krul over de behoefte van sommigen zich af te zetten tegen de erfgoedgedachte of zelfs de drang om erfgoed te vernietigen.

Show description

Continue reading